Yarışmamız Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
vatandaşı olup, üniversitelerin Tasarım, Seramik ve Cam
bölümleri lisans veya yüksek lisans öğrencilerinin
katılımına açıktır.
* Profesyonel olarak sektörde veya sektör dışı çalışanlar yarışmaya katılamaz.